KVALITET OCH MILJÖLEDNINGS POLICY

Som Scandinavian Transport Network, en organisation som ständigt utvecklas och fokuserar på sina kunder och intressenter, med hänsyn till principerna och kraven för Kvalitet och Miljöledningssystem i alla våra processer, det deklarerar vi och förbinder oss.

Vi åtar oss och följer nationella och internationella lagar och andra villkor, att tillhandahålla nödvändig information och resurser med ett integrerat ledningssystem baserat på ständiga förbättringar. Vi möter våra kunders behov och förväntningar genom att använda en hållbar modell och ständiga förbättringsmetoder. Vi upprätthåller medarbetarnas aktiva delaktighet och medvetenhet.
Vi arbetar för att minska och förebygga föroreningar i linje med de miljöfaktorer vi riktar in oss på.
Vi tillhandahåller de nödvändiga resurserna för att möta de teoretiska, praktiska och fysiska förutsättningarna som krävs för ledningssystem och god tillverkningspraxis.

För våra tjänster och i alla våra processer.

Vi:
Använder naturresurserna effektivt.
Utför designaktiviteter i linje med miljövänlig teknik och praxis
Leverera tjänster och tjänster enligt miljökriterier.
Utför våra aktiviteter genom att öka medvetenheten hos våra anställda om naturresursförbrukning
Vi arbetar med all vår kraft för att bli en föredömlig organisation i vår bransch genom att hantera alla dessa aktiviteter på ett integrerat sätt med kvalitets- och miljöledningssystem.