RESEVILLKOR

Scandinavian Transport Network

STNTAXI team
1- Bokning, Bokningsbekräftelse och Avbokning
2- Prissättning
3- Om Taxin Inte Anländer
4- Betalningsalternativ
5- Hantering av Reklamationer
6- Ansvarsområden och Kompensation
7- Bagage
8- Regler för Användarkonton i Mobilapp och på Webbplats
9- Hantering av Dina Personuppgifter
10- OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Resevillkor

Stn Taxi AB, verksamt i Linköping från och med 1 12 2023, följer de standardiserade reglerna för taxitjänster i Sverige. Om du reser med något av företagen inom Scandinavian Transport Network i Sverige, gäller följande villkor för dig. Dessa villkor är även tillämpliga på dotterbolag inom koncernen, som inkluderar STN Taxi Linköping, Linköping Miljö Taxi, Linköpings El Taxi, Linköping Taxi Östergötland, Linköping Kalmar Taxi i Linköping och Kalmar, samt Kalmar Miljö Taxi AB. Om du eller ditt företag har ett separat avtal med Scandinavian Transport Network, har det avtalet företräde över dessa allmänna villkor. Det här dokumentet innehåller också regler för användarkonton som kan skapas i företagets mobilapp eller på deras hemsida. Alla resor som utförs av Stntaxi och företag inom samma koncern omfattas av dessa allmänna villkor. Det spelar ingen roll om du bokar resan via mobilapp, hemsida, telefon eller direkt hos en taxibil. Genom att skapa ett konto hos oss eller boka en resa, accepterar du dessa villkor.

1- Bokning, Bokningsbekräftelse och Avbokning

Tiden det tar för taxin att komma fram till upphämtningsplatsen, börja resan och nå slutdestinationen varierar beroende på flera faktorer. Dessa inkluderar tidpunkten för beställningen, hur många bilar som finns tillgängliga i området, aktuella trafik- och väderförhållanden, samt efterfrågan på taxitjänster vid den tidpunkten. Som resenär är det ditt ansvar att planera din resa med tanke på dessa faktorer. Stntaxi i Linköping kan ge dig information för att hjälpa till med planeringen, antingen via deras kundtjänst eller deras app. Kom ihåg att denna information är vägledande och inte bindande för Stntaxi. När du har bokat din resa online, kommer du att få en bokningsbekräftelse. Om denna bekräftelse inte stämmer överens med din beställning, bör du snabbt kontakta Stntaxi via kontaktuppgifterna i deras mobilapp, på deras hemsida eller i taxin. Du har möjlighet att avboka din resa fram till det att Stntaxis bokningscentral har tilldelat din bokning till en specifik bil. För förbokningar sker detta ungefär femton minuter före den planerade upphämtningstiden.

När du förbokar en taxi för att bli hämtad efter en inrikesflygning, kan du förvänta dig att taxin väntar på dig i upp till 20 minuter efter planet har landat. Om du anländer med ett charterflyg, kommer taxin att vara på plats tidigast 15 minuter efter landning. Detta beror på att det ofta tar längre tid att hantera bagage och eventuella tullkontroller för dessa flyg. Taxin kommer att vänta i högst 20 minuter. För förbokade taxiresor efter ankomst med tåg eller buss, bör taxin vara på plats senast 5 minuter efter att ditt tåg eller buss anländer och kommer att vänta i upp till 5 minuter. Om du blir hämtad på din hemadress, kommer taxin att vänta i 5 minuter efter ankomst eller 5 minuter efter den förbokade avgångstiden. Taxin börjar ta betalt för väntetid 5 minuter efter ankomst eller 1 minut efter den förbokade avgångstiden, eftersom tjänsten då anses vara levererad. Detta gäller även för resor med fast pris. Observera att dessa regler inte gäller vid kraftiga förseningar av det färdmedel du reser med.

2- Prissättning

När du inte reser till ett förutbestämt fast pris, gäller den taxa som är aktuell vid tidpunkten för din resa. Du kan se dessa priser på de prisdekaler som finns både inuti och utanför våra taxibilar. Mer information om priserna finns också på vår hemsida. Du som kund har ofta möjlighet att begära ett fast pris för din resa. Detta pris beräknas utifrån förväntad reslängd och den planerade rutten vid den tid då resan ska genomföras. Om du önskar ett fast pris, är det viktigt att du informerar föraren om detta innan resan börjar. Det går också bra att be om ett fast pris när du beställer taxin via vår växel. Kom dock ihåg att ett fast pris inte alltid kan erbjudas. Detta kan bero på olika faktorer såsom osäkerhet kring beräkning av tidsåtgång eller andra omständigheter vid bokningstillfället.
Väntetaxa tillkommer från den tidpunkt då taxibilen anländer till upphämtningsadressen. Denna kostnad ingår inte i det fasta priset. Vid förbokade resor börjar väntetaxan gälla från den tidpunkt din förbokning är satt att starta, oavsett om resan är till fast pris eller inte.

3- Om Taxin Inte Anländer

Om den taxi du har bokat inte dyker upp vid den överenskomna tiden, ber vi dig kontakta oss direkt. Du kan hitta våra kontaktuppgifter i vår mobilapp eller på vår hemsida. Om du har fått ett bokningsnummer vid din beställning, är det bra att ha det tillgängligt när du ringer oss. Det hjälper oss att snabbare identifiera din bokning och hantera din förfrågan.

4- Betalningsalternativ

Du som kund har flera alternativ när det gäller att betala för din taxiresa.
Vi tar emot de flesta vanliga typer av kreditkort, och det är också möjligt att betala kontant. Om du är en privatperson eller representerar ett företag och har skapat ett konto hos oss, kan du välja att betala din resa i efterhand via faktura. Ett sådant konto erbjuds efter att en vanlig kreditkontroll genomförts och enligt särskilda villkor. Det är din rätt som kund att alltid få ett kvitto på din betalning.
För att bidra till minskade koldioxidutsläpp föredrar vi att hantera fakturor elektroniskt.

5- Hantering av Reklamationer

Om du upplever att din resa eller någon av våra tjänster inte har levt upp till dina förväntningar, vill vi gärna att du hör av dig till oss. På vår webbplats finns ett dedikerat formulär för att ta emot dina åsikter och eventuella reklamationer. Om du behöver göra en reklamation, vänligen gör det snarast möjligt, och absolut senast 14 dagar efter det datum då resan genomfördes. Om resan inte genomfördes som du hade planerat, bör du lämna in din reklamation inom 14 dagar från det planerade resedatumet. Om du är en kund som betalar via faktura och har invändningar mot en faktura, bör du skicka in din reklamation inom 14 dagar från det att du tagit emot fakturan. Vi arbetar för att varje reklamation ska få ett unikt ärendenummer. Detta gör det enklare för dig att följa upp och se statusen på ditt ärende.

För att skicka in feedback, klagomål, förfråga om en kopia av ditt kvitto, eller för andra frågor, använd knappen som finns nederst till höger på vår webbplats. Där kan du enkelt öppna och fylla i det nödvändiga formuläret.

6- Ansvarsområden och Kompensation

Vid eventuell skada under din resa med vårt bolag, kan du vara berättigad till kompensation beroende på skadans art och uppkomst. Det är viktigt att du informerar oss om eventuella skador som du vill ha ersättning för, och detta bör ske så fort som möjligt, dock senast inom två veckor från det att skadan inträffade. När det gäller skador på person eller egendom under transport med taxi, följer vi de bestämmelser som anges i trafikskadelagen (1975:1410). Detta innebär vanligtvis att ersättning för sådana skador täcks av trafikförsäkringen för taxibilen eller något annat inblandat fordon. Om du råkar ut för en skada under resan, ska du ansöka om ersättning via försäkringsbolaget för den berörda taxibilen. Vi står redo att hjälpa dig med information om vilket försäkringsbolag du ska kontakta. För skador som inte omfattas av bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från oss om skadan orsakats genom vårdslöshet från vår eller förarens sida.
Vårt ansvar begränsar sig dock till direkt skada. Det betyder att vi inte ersätter indirekta skador som förlorad inkomst, missad vinst, produktionsförluster, skador som påverkar tredje part eller andra typer av följdskador. Med undantag för personskador är vårt ansvar begränsat till ett maximalt belopp per skadetillfälle; för materiella skador upp till 2 000 kronor och för ren ekonomisk förlust upp till 10 % av basbeloppet enligt allmän försäkringslag (1962:381).
Vi tar inte ansvar för situationer där vi hindras från att tillhandahålla våra tjänster eller där skador uppstår på grund av omständigheter utanför vår kontroll. Detta inkluderar händelser som myndighetsbeslut, arbetskonflikter, brist på bränsle, fordonsskador, extremt dåligt väder eller oväntade driftstörningar i vår verksamhet.

7- Bagage

Våra taxiförare hjälper dig gärna med att lasta in och ut ditt bagage vid både resans början och vid slutdestinationen. Se till att allt ditt bagage kommer med i bilen och att du lämnar över det till föraren. När resan är över, kom ihåg att kolla så du inte glömmer något i taxin, som din mobiltelefon, plånbok eller andra personliga tillhörigheter. Som kund är det ditt ansvar att hålla koll på dina saker. Om du skulle glömma något i taxin, vänligen ring oss under kontorstid på numren 013-15 99 99 eller 013-10 55 55.

Om du upptäcker något i bilen som tidigare resenärer har glömt, ska du inte ta det med dig. Istället bör du lämna det till föraren eller göra föraren uppmärksam på det bortglömda föremålet. Föraren ser sedan till att föremålet lämnas in till polisens hittegodsavdelning. Saker som hittas i taxibilar efter resans slut och som inte efterfrågas inom kort tid, lämnas av förarna till polisens hittegods.

8- Regler för Användarkonton i Mobilapp och på Webbplats

När du bokar en resa genom vår mobilapp eller webbplats, kan du välja att skapa ett personligt användarkonto. Detta konto erbjuder flera fördelar, såsom en historik över dina tidigare resor, möjligheten att registrera betalkort för snabbare betalningsprocess, och att spara favoritadresser för att förenkla framtida bokningar.
För att registrera ett konto, behöver vi vissa personuppgifter från dig, såsom ditt namn och din e-postadress. Du kommer också att bli ombedd att välja ett användarnamn och lösenord. Det är ditt ansvar att säkerställa att lösenordet är tillräckligt starkt för att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Vi råder dig att byta lösenord regelbundet för att minska risken för obehörig användning. Ditt lösenord bör vara unikt för just detta konto.
Som kontoinnehavare är du ansvarig för alla bokningar som görs via ditt konto. Om du misstänker att någon obehörig använder ditt konto, är det viktigt att du omedelbart kontaktar oss för att adressera situationen.

9- Hantering av Dina Personuppgifter

Som ansvarig för de personuppgifter du lämnar när du bokar en taxi, hanterar vi dessa uppgifter med stor försiktighet och i enlighet med gällande lagstiftning. Vi prioriterar hög datasäkerhet i vår verksamhet.
De specifika personuppgifter vi samlar in beror på bokningsmetoden. Genom bokning via ett användarkonto i vår mobilapp eller på vår webbsida kan vi samla information såsom din IP-adress, GPS-position, logg över samtal och/eller SMS med taxiföraren eller beställningscentralen, din användaraktivitet (såsom klick och besökta sidor, cookies eller liknande), inställningar på din telefon, appanvändning, rapporter om appfel eller systemaktivitet, val av enhet och programvara, språkinställningar och liknande.
Om du föredrar att vi inte registrerar denna information, rekommenderar vi att du bokar via telefon och använder dolt nummer.
De insamlade personuppgifterna används för att hantera din beställning och för att tillhandahålla bästa möjliga service. De kan också användas för att förbättra våra tjänster och produkter, anpassa kommunikationen till dig, för att skicka information, erbjudanden och nyhetsbrev, ställa frågor till dig eller i andra marknadsföringsändamål.
Vi kan behöva dela dina uppgifter med samarbetspartners, leverantörer eller inom vår företagsgrupp för att förbättra våra tjänster. Detta inkluderar att dela information med våra beställningscentraler och de teknikbolag som driver våra mobilapplikationer och webbsidor, samt våra taxibilar som fungerar som underleverantörer.
Du har rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter som vi har registrerat. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du be om att de ändras. Du har även rätt att begära att bli borttagen ur våra system. Om du vill granska eller radera dina uppgifter, vänligen kontakta oss genom de kontaktvägar som finns tillgängliga i vår mobilapp, på vår hemsida eller i taxibilar.

10- OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Om du efter att ha framfört ett klagomål om våra tjänster eller sökt kompensation för en skada du lidit, inte känner att din situation har hanterats på ett tillfredsställande sätt, finns alltid alternativet att eskalera ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden. Denna instans erbjuder en ytterligare kanal för att finna en rättvis och rättmätig lösning på dina bekymmer.

© Copyright 2023
Alla rättigheter är reserverad.
Scandinavian Transport Network
https://stntaxi.se